So với hình thức gửi tiết kiệm không kỳ hạn, gửi tiết kiệm có kỳ hạn được nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn. Bởi hình thức đầu tư tài chính này vừa an toàn, ổn định lại ít rủi ro. Nếu bạn đang băn khoăn về hình thức...