Bảo hiểm xã hội không đóng liên tục người lao động có được hưởng quyền lợi hay không?

0
477

Có rất nhiều trường hợp người lao động thắc mắc không biết bảo hiểm xã hội đóng không liên tục thì có được hưởng quyền sau này hay có được đóng truy thu bảo hiểm xã hội cho những năm cũ hay không. Những thông tin được chia sẻ trong bài viết này sẽ giải quyết được khúc mắt của bạn.

Bảo hiểm xã hội không đóng liên tục có được hưởng quyền lợi hay không?

Đối với trường hợp được hưởng chế độ hưu trí

Theo khoản 3 điều 5 của Luật bảo hiểm xã hội quy định cụ thể như sau:

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội được xác định bằng thời gian người lao động đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi ngừng đóng. Đối với trường hợp người lao động không đóng bảo hiểm xã hội liên tục thì thời gian đóng được tính bằng tổng thời gian người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, để được hưởng quyền lợi theo chế độ hưu trí thì có cần đóng bảo hiểm xã hội  liên tục không?

Bảo hiểm xa hội đóng không liên tục được hưởng chế độ hưu trí
Cán bộ chi nhánh bảo hiểm xã hội tư vấn chế độ hưu trí

>>Tìm hiểu ngay: 2 quyền lợi ĐƯỢC HƯỞNG bảo hiểm xã hội khi sinh đẻ lao động nữ nào cũng cần nắm để hưởng đầy đủ quyền lợi khi lên thiên chức làm mẹ.

Về điều kiện được hưởng lương hưu thì người lao động hoàn toàn có thể được hưởng quyền lợi ngay cả khi bảo hiểm xã hội đóng không liên tục.

Các thủ tục cần bổ sung để được hưởng chế độ hưu trí khi đóng bảo hiểm xã hội không liên tục:

 • Thứ nhất, người lao động cần chuẩn bị sổ bảo hiểm xã hội;
 • Thứ hai, hồ sơ cần phải có quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hay văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp được hưởng chế độ thai sản

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã đưa ra những quy định chi tiết về điều kiện được hưởng chế độ thai sản cụ thể như sau:

 • Người lao động nữ đang trong giai đoạn mang thai;
 • Người lao động nữ đã sinh con;
 • Người lao động nữ đang mang thai hộ và trường hợp người mẹ nhờ người khác mang thai hộ;
 • Người lao động đang trong giai đoạn nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
 • Người lao động nữ đang thực hiện biện pháp triệt sản;
 • Người lao động nam đã đóng bảo hiểm xã hội và đang có vợ sinh con;
Thai sản được hưởng bào hiểm xã hội trong trường hợp đóng bảo hiểm không liên tục
Thai sản được hưởng chế độ hưu trí

Không đóng bảo hiểm xã hội liên tục nhưng vẫn được hưởng quyền lợi thai sản nếu người lao động được quy định tại các điểm đã sinh con, đang mang thai hộ hoặc người mẹ nhờ người khác mang thai hộ đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc trước khi nhận nuôi con.

Căn cứ vào những trường hợp trên mà người lao động có thể xác định được chính xác trường hợp của mình có thuộc diện hưởng chế độ thai sản khi bảo hiểm xã hội không đóng liên tục.

Trách nhiệm của kế toán công ty và người lao động trong trường hợp đóng BHXH không liên tục

Nếu bảo hiểm xã hội đóng không liên tục thì người lao động tại doanh nghiệp và kế toán phải có trách nhiệm cụ thể như sau:

 • Trường hợp người lao động nghỉ việc thì kế toán tại doanh nghiệp cần phải nhanh chóng làm thủ tục báo giảm lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội. Mục đích của công tác này là để chốt sổ bảo hiểm và xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm của người lao động tại doanh nghiệp;
 • Khi có người lao động mới đến nơi làm việc thì kế toán doanh nghiệp mới làm thủ tục báo tăng lao động tham gia bảo hiểm;
 • Còn đối với người lao động thì cung cấp sổ bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp mới và tiến hành làm tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội theo mẫu TK1 – TS theo quy định của pháp luật.
Trách nhiệm của kế toán và người lao động khi không tham gia bảo hiểm liên tục
Người lao động đang chờ tư vấn bảo hiểm xã hội

>>Click ngay: Thứ 7 bảo hiểm xã hội có làm việc không? Giờ làm việc của bảo hiểm xã hội để có thể sắp xếp thời gian đến sở làm việc hợp lý nhất.

Lưu ý người lao động nên biết

 • Trong thời gian người lao động nghỉ việc thì vẫn sẽ được xét trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động thỏa mãn các điều kiện được hưởng.
 • Những trường hợp bảo hiểm xã hội đóng không liên tục thì khi lao động chuyển công tác đến đơn vị mới sẽ tiếp tục đóng bảo hiểm vào sổ cũ, nếu đóng lại từ đầu sẽ tách thành 2 sổ bảo hiểm xã hội. Nếu bạn thuộc trường hợp này có thể tham khảo cách gộp sổ bảo hiểm xã hội.

Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết giúp người lao động giải đáp những thắc mắc khi không đóng bảo hiểm xã hội liên tục có được hưởng quyền lợi hay không. Bên cạnh đó những trách nhiệm và lưu ý khi người lao động thuộc trường hợp này sẽ đưa ra hướng giải quyết cụ thể và hiệu quả.

Bình Luận Facebook