Từ xa xưa, vàng là một trong những kim loại quý và là kênh đầu tư được khá nhiều người tin tưởng cho đến tận ngày nay. Đặc biệt, đại dịch Covid sảy ra, khiến vàng càng được chọn là kênh đầu tư chính của nhiều người. Thông Tin Tài...